Winst uit je woning besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Winst uit je woning niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Winst uit je woning dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Winst uit je woning verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Winst uit je woning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Winst uit je woning alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Winst uit je woning is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Winst uit je woning kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Winst uit je woning.